Paikallissäännöt päivitetty 13.9.2022

15.9.2022

Paikallissäännöt

Hiisi- ja Farmi-kentän paikallissäännöt (päivitetty 13.9.2022)

1.      Farmi-kentän väylien 1 ja 9 vasemmalla puolella valkoisin paaluin erotetut alueet ovat ulkona.

2.      Palloa ei saa hakea Hiisin rangelta tai talojen piha-alueilta (Farmilla väylät 1,2 ja 5 sekä Hiisi-kentän väylä 1) kentän valkoisin paaluin merkittyjen ulkorajojen takaa.

3.     Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti, mikäli kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä pelilinjalla siten, että kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta. Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen.

4.      Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat

·         Farmi-kentällä olevat suojaverkot

·         betoniset kaivonrenkaat Farmi-kentällä väylien 3 ja 4 välissä

·         käymälät

5.      Puiset mittapaalut ovat liikuteltavia haittoja

6.      Kunnostettavia alueita ovat

·         sinisin paaluin merkityt alueet

·         valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet

·         syvät veden valumaurat bunkkerissa

·         maakasat

·         hiljattain kylvetyt alueet, joilla ruoho ei vielä kasva kunnolla

Kunnostettavalta alueelta vapaudutaan Säännön 16.1 mukaisesti.

Sinivalkoisin paaluin merkityt tai narulla aidatut alueet ovat pelikieltoaluetta (Sääntö 16.1f).

7.      Farmi-kentän väylällä 7 ennen nauhalla merkittyä koivua oikealle, punaiselle estealueelle menneen avauslyönnin jälkeen peliä saa jatkaa merkityltä pudottamisalueelta (DZ).

8.      Hiisi-kentän väylällä 5 on käytössä pudottamisalue ( DZ) jos avauslyönti päätyy estealueelle.

9.      Pallon ollessa ilmastusreiässä tai siihen kosketuksissa

a)      yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, pelaaja voi vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.

b)      viheriöllä pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d mukaisesti.

Haittaamiseksi ei katsota sitä, että ilmastusreikä vaikeuttaa lyöntiasentoa tai haittaa viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

10.  Siirtosääntö / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa.

Siirtosääntö on käytössä pelialueen lyhyeksi leikatulla alueella, ei kuitenkaan greenillä. Ennen pallon nostamista on sen paikka merkittävä. Nostetun pallon saa puhdistaa (sääntö 14.1c). Palloa ei saa nostettaessa vaihtaa (sääntö 14.2a). Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm:n (tuloskortin pitkän sivun verran) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle. Asetetut pallot pelataan niiden sijaintipaikalta.

Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta

·         Reikäpelissä reiän menetys

·         Lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä