Paikallissäännöt

Hiisi- ja Farmi-kentän paikallissäännöt (päivitetty 18.4.2017)

 1. Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).
   
 2. Kiinteitä haittoja ovat
  (a) mittamerkit ja opasteet
  (b) sillat
  (c) tuetut tai nauhoin merkityt nuoret puut
  (d) ajourat, sora- tai sepelipäällysteiset tiet, pelaajapolut ja salaojat
  (e) kastelulaitteiden kannet

  Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.

  Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

  Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka
  (a) ei ole lähempänä reikää,
  (b) vapauttaa haitasta ja
  (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
   
 3. Kunnostettavia alueita ovat
  (a) sinisin paaluin merkityt alueet
  (b) valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
  (c) sini-valkoisin paaluin merkityllä tai narulla aidatulla alueella pelaaminen on kielletty, sääntö 25-1
  (d) syvät veden valumaurat hiekkaesteissä
  (e) maakasat
  (f) vasta kylvetyt alueet (ruoho ei vielä kasva kunnolla)

  Kunnostettavalta alueelta vapaudutaan säännön 25-1b mukaisesti.
   
 4. Palloa ei saa hakea kentän ulkorajojen takaa (out of bounds, valkoiset paalut) rangelta, talojen pihoista eikä viljelysalueilta (Farmilla väylät 1, 2, 5, 8 ja 9 sekä Hiisillä väylät 2 ja 3).
   
 5. Farmin väylällä 7 ennen nauhalla merkittyä koivua oikealle sivuvesiesteeseen menneen avauslyönnin jälkeen peliä jatketaan Dropping Zone (DZ) merkityltä alueelta.
   
 6. Jos pallo on pelialueella ilmastusreiässä saa pelaaja ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon.
  a) pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.
  b) viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaa, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.
   
 7. Maahan osunut harjoituslyönti on tiiauspaikalla kielletty
   
 8. Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu kaikessa pelaamisessa. Jos pelaaja käyttää laitetta arvioimaan tai mittamaan jotain muuta olosuhdetta joka vaikuttaa hänen pelaamiseen, rikkoo pelaaja sääntöä 14-3.
   
 9.  Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
  Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat
  vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti. Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
  Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta:
- Reikäpelissä reiän menetys
- Lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä