HIISIIN "TULI" MELU-/NÄKÖSUOJA-AITA

5.8.2006

Aitaa tulossa.... helle "hellii" talkoolaisia.
Aitaa tulossa.... helle "hellii" talkoolaisia.
Kohta valmista .. ?
Kohta valmista .. ?

Hiisi-Golfin ry:n 10.5.2006 saamassa ympäristöluvassa edellytettiin, että lähimmän rajanaapurimme ja Hiisin välille rakennetaan näkö-/melusuoja-aita. Aita tehtiin talkoilla 5.8.2006 ja se on komea.

Talkoohenkeä löytyi vähänlaisesti, paikalla 5 henkilöä.  Lieneekö talkoouutinen pelottanut - Hiisissä oli hiljainen aamupäivä, vaikka ilma oli mitä parhain. Aita kuitenkin valmistui ja kaikkien pitäisi olla tyytyväisiä.