Hiisi-kentän ja Hiisi-rangen suojausta uudistetaan kaudelle 2005

22.9.2004

Hiisi-Golf on tehnyt odotetun ja merkittävän suoja-aitatarvikehankinnan. Perjantaina 17.9. tehdyllä kaupalla ostettiin Tieliikelaitokselta tukevaa suojaverkkoa 1.000 m2 (10 m x 100 m) sekä 10 kpl järeitä, 12-13 m pitkiä kyllästettyjä aitatolppia.

Tieliikelaitos on Lakeside Golf Vammalan uuden kentän ja rangen rakennustöiden toimittaja. Hankittu suoja-aita on ollut lyhyen aikaa käytössä Vammalan väliaikaisella rangella.

Hankituilla aitamateriaaleilla parannetaan merkittävästi Hiisi-kentän ja Hiisi-rangen käyttöturvallisuutta. Aitauudistus toteutetaan kauden 2005 alkuun mennessä vaiheittain, yhteistyössä laadittavan ja hallituksella hyväksytettävän pystytyssuunnitelman mukaisesti.

Myös muita merkittäviä harjoitusalueparannuksia ja varustehankintoja on tulossa. Osa toteutetaan mahdollisesti jo kaudella 2005.