Jäsenkysely 2015 - kooste vastauksista

11.2.2016

Syksyllä 2015 toteuttiin jäsenkysely. Linkki jäsenkyselyyn lähetettiin kaikille Hiisin jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tallennettu NexGolfiin.

Kyselyn avulla halusimme kartoittaa ja parantaa jäsenistön tyytyväisyyttä CM palveluihin, kentän kuntoon sekä seuratoimintaan Hiisi-Golfissa.

Kyselyyn tuli vastauksia 173 jäseneltä. Olemme tehneet tuloksista koosteen, mikä on nähtävissä alla pdf-tiedostona.

Kaikkia kommentteja ei ole kirjattu koosteeseen, mutta siihen on pyritty kokoamaan yleisimmät vastauksissa esille nousseet asiat.

Seura ja kenttäyhtiö tulevat kiinnittämään huomiota palautteessa annettuihin epäkohtiin ja tekemään toimenpiteitä asioiden parantamiseksi tulevaisuudessa, jo mahdollisuuksien mukaan kaudelle 2016.